SYNAOS FİKİR KULÜBÜNÜN 2023 YILI PERFORMANSI / SYNAOS THINK TANK CLUB PERFORMANCE IN 2023

все будет хорошо. / Everything's gonna be alright👍

SYNAOS FİKİR KULÜBÜNÜN 2023 YILI PERFORMANSI / SYNAOS THINK TANK CLUB PERFORMANCE IN 2023

Adını Kütahya’nın tarihteki ilk adlarından alan (Synaos) Kütahya Fikir Kulübü Derneği 2023 yılında dört AB projesine imza atarak dalında bir ilki başardı. Kütahya’da 2004 yılında kurulan Kütahya Fikir Kulübü Derneği (SFKD) AB projelerinde kentimizin gururu olmayı sürdürmektedir. 2010 yılında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üç dalda akredite edilen SFKD bölgemizde de Avrupa Gönüllülük Hizmeti sunan ilk kuruluş olma özelliğini taşımaktadır.

            Avrupa Gönüllülük Hizmetleri kapsamında bugüne değin 36 gencimizi değişik Avrupa ülkelerinde projeleri için yurt dışına göndermiş olan kurum – yalnızca bu yıl içerisinde- GENÇLİK DEĞİŞİM PROJElerinde (Youth Excahange) 18 gencimizi 4 farklı projede Çekya,İspanya(2) ve Polonya’ya daki projelere katılımcı olarak göndermiştir. Kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bu gençlerimiz görgü ve bilgi dağarcıkları için de yararlı birikimler elde etmişlerdir.

            Doruk Gazetesine yaptıkları AB Projeleri hakkında bilgiler veren SFKD başkanı Cüneyt KÖŞE, soru üzerine projeleri kısaca özetlemiştir. ‘’Çalışmalarımızı Youth Senate’nin Türkiye ayağı ve Kütahya Belediyesi Kent Konseyi’nin proje ekibinin bir parçası olarak sürdürmekteyiz. Bu yıl dört Avrupa ülkesinde sırasıyla  Çekya’da Kicking the pain away – gently, İspanya’da Make it clickable  ve Let’s Unbox son olarak da Polonya’da da Dr. Digital  projelerini gerçekleştirdik. Cekya’daki projenin teması : günümüzdeki gençlerin stresle başa çıkma konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak ; araçlar ve teknikler kullanarak da ruhsal esenliğin nasıl korunabileciğini öğrenmeleri idi. Make it Clikable adından da anlaşılacağı gibi (tıklanabilir yapın) bilgisayar teknolojileri kullanılarak gençlerin aralarında sürdürdükleri tatlı rekabette kendilerine avantaj sağlamaları konusunda yararlı bir kurs (Training Course) olmuştur. Let’s Unbox da ise gençlerin gizil güçlerini fark ederek açığa çıkarmaları ve kendilerini gerçekleştirmeleri konusunda  onlara fırsatları tanıtan bir çalışma olmuştur. Son olarak da bu ay Polonya’da gerçekleştirdiğimiz projede gençlerle birlikte yapmak istediği şeyler için harika fikirleriniz mi var? sorusundan yola çıkarak”Dr. Digital” projesinde fikirlerini paylaşıp ve bunları gerçekleştirmek için başkalarıyla birlikte çalışamaları konusunda yararlı çalışmalar yaptık.’’demiştir.

Gençlerimizin kendilerini gerçekleştirmeleri ve yurtdışında projelerde yer almaları konusunda onlara yardımcı olmayı sürdüreceğiz diyen KÖŞE’ye Doruk Gazetesi olarak başarılar diliyoruz.

Taking its name from the first names of Kütahya in history (Synaos), Kütahya Think Tank Association has achieved a first in its field by signing four EU projects in 2023. Founded in Kütahya in 2004, the Kütahya Think Tank Association (STTA) continues to be the pride of our city in EU projects. Accredited in 2010 by the Turkish National Agency in three branches, SFKD is the first organization in our region to offer European Volunteering Services.
Within the scope of European Volunteering Services, the organization, which has sent 36 young people abroad for projects in different European countries so far – only in this year – has sent 18 young people to Czechia, Spain (2) and Poland as participants in 4 different projects in Youth Exchange Projects . These young people, who represented our city and our country in the best way possible, have gained useful knowledge and experience.
Giving information to Doruk Newspaper about their EU Projects, Cüneyt KÖŞE, President of STTA, briefly summarized the projects upon question. “We continue our work as the Turkish leg of Youth Senate and as part of the project team of Kütahya Municipality City Council. This year, we have carried out Kicking the pain away – gently in Czechia, Make it clickable and Let’s Unbox in Spain and Dr. Digital in Poland. The theme of the project in Czechia was to share best practices on how today’s young people cope with stress and learn how to maintain spiritual well-being by using tools and techniques. Make it Clikable, as the name suggests, was a useful training course on how to use computer technology to give young people an edge in the sweet competition between them. Let’s Unbox was also a work that introduced opportunities for young people to realize and unlock their hidden strengths and realize themselves. Lastly, in the project we carried out in Poland this month, we did useful work with young people to share their ideas and work with others to realize them in the “Dr. Digital” project based on the question “Do you have great ideas for things you want to do together?”.
As Doruk Newspaper, we wish success to KÖŞE who says that we will continue to help our young people to realize themselves and take part in projects abroad.