GENEL KURUL

все будет хорошо. / Everything's gonna be alright👍

GENEL KURUL

Sayın Değerli Üyeler: Derneğimizin 30/06/2021 saat 14:00 da aşağıdaki gündem ile Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı genel kurula katılma hakkı bulunan tüm üyelere yasal sürede içerisinde e-posta adresleri aracılığıyla duyurulmuştur. Ayrıca bu duyuru derneğimizin resmi web sitesinde yayınlanmıştır.(Gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 07/07/2021 tarih ve aynı saatte yapılacaktır)
Gündem Maddeleri:
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,
3- Divan Teşekkülü,
4- Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
5- Dernek Organlarının yeniden oluşturulması,
6- Yürütülen ve planlanan faaliyetlerin görüşülmesi,
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış,


Synaos Fikir Kulübü Yönetim Kurulu