ÇİNİ SANATINI GÖNÜLLÜKLE ÖĞRENİYORUZ

все будет хорошо. / Everything's gonna be alright👍

ÇİNİ SANATINI GÖNÜLLÜKLE ÖĞRENİYORUZ

Another EU project in which our Association introduced our Kütahya and Tile Art was awarded a grant from the National Agency. I would like to thank all Synaos Think Tank Club (SFK) members, laborers and volunteers.

Derneğimizin,Kütahya’mızı ve Çini Sanatını tanıttığı bir AB projesi daha Ulusal Ajanstan hibe almaya hak kazanmıştır. Tüm Fikir Kulübü üyelerine,emek verenlere ve gönüllülerimize teşekkür ederim.